КРИЗА «БІЖЕНЦІВ» ТА ПОСТНАЦІОНАЛЬНІ ПРИКОРДОННІ ЗОНИ: ДОСЛІДЖУЮЧИ НОВІ БІОПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • Себастьян Вайєр Університет Саарланд, м. Саарбрюккен, Germany

Ключові слова:

постнаціональні тіла, криза біженців, криза кордонів, біополітики

Анотація

Так звана криза «біженців» у Європі є кризою кордонів як раціонального режиму види-мості. У постнаціональному світі, який почав домінувати на континенті після падіння Берлінської Стіни, тіла не переходять кордони, але кордони перетинають тіла. Іден-тифікація тіл із територіями, успадкована від національної парадигми та з її розстано-вкою сил, була частково зруйнована постнаціональною парадигмою і специфічним роз-поділом влади. Постнаціональні тіла стали територіальностями, чия влада може, але не повинна інтегруватися примусово, що завжди призводитиме до ситуації, в якій зв’язок тіл із кордонами стає нестійким. Через таку нестійкість з’являються привиди тіл/осіб без перепусток, які створюють подвійну небезпеку: переслідуватися особами без перепусток та острах стати особами без перепусток. У статті увагу зосередже-но на тому, як криза «біженців» і переслідування Європи особами без перепусток визна-чають нові біополітичні реалії. Ця криза аналізується як симптоматична на шляху від біополітик, які більше не покладаються на іншування через візуальну стигматизацію та фенотипізацію, а натомість впроваджують режими контролю, в основі яких ле-жить розширення постнаціональних прикордонних зон. Останні активно замінюють і теоретично підривають визначення тіл, біополітик та кордонів як фортифікованих демаркаційних ліній, що позначають межі нації

Біографія автора

Себастьян Вайєр, Університет Саарланд, м. Саарбрюккен

доктор з Американських студій, відділення Північноамериканських літератур та культур

Посилання

Crouch D., Kingsley P. Danish Parliament Approves Plan to Seize Assets from Refugees [Електронний ресурс] / David Crouch & Patrick Kingsley. – Jan.26.2016 Web Jan.26.2016. – Режим доступу : http://www.theguardian.com/world/2016/jan/26/danish-parliament-approves-plan-to-seize-assets-from-refugees.

Deleuze G. and Guattari F. Mille Plateaux. Capitalisme et Schizophrénie 2 / Gilles Deleuze and Félix Guattari. – Paris : Les Éditions de Minuit, 1980.

Die W. Petrys Vorschlag ‘erinnert an den Schießbefehl an der DDR’ [Електронний ресурс] / Welt Die. – Jan. 30.2016 Web Jan. 30.2016. – Режим доступу : http://www.welt.de/politik/deutschland/article151662807/Petrys-Vorschlag-erinnert-an-den-Schiessbefehl-der-DDR.html.

Foucault M. Surveiller et Punir / Michel Foucault. – Paris : Gallimard, 1975.

Makaremi Ch. Les ‚zones de non-droit’. Un dispositiv pathétique de la démocratie / Chowra Makaremi // Anthropologie et Sociétés. – 2008. – 32.3. – P. 81–98.

Mignolo W., Tlostanova M. V. Theorizing from the Borders. Shifting Geo- and Body-Politics of Knowledge / Walter Mignolo and Madina V. Tlostanova // European Journal of Social Theory. – 2006. – 9.2. – P. 205–221.

Pro Asyl. Leben in der Warteschleife [Електронний ресурс] / Asyl Pro. – ProAsyl.de n.dat. Web. Feb.10.2016. – Режим досту-пу : http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/Bleiberecht_flyer_2009.pdf.

Traynor I., Smith H. EU Border Controls: Schengen Scheme on the Brink after Amsterdam Talks [Електронний ресурс] / Ian Traynor & Helena Smith // The Guardian. – Jan. 26.2016 Web Jan. 27.2016. – Режим доступу : http://www.theguardian.com/ world/2016/jan/25/refugee-crisis-schengen-area-scheme-brink-amsterdam-talks.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

БІОПОЛІТИКА ТА ЛІТЕРАТУРА