БІОПОЛІТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ЕСТЕТИКИ Е. ТКАЧИШИНА-ДИЦЬКОГО

Автор(и)

  • Ю. А. Ганошенко Запорізький державний медичний університет, Ukraine

Ключові слова:

біополітика, метатекст, поезія, травма, владна стратегія, куль-турна схема, анормативність

Анотація

Статтю присвячено розгляду естетичних особливостей поетичного метатексту сучасного польського автора Евґеніуша Ткачишина-Дицького з позицій біополітики. У нинішній польській літературі творчість цього поета по праву посідає своє місце в ка-ноні сучасного літературного процесу, однак в Україні, на жаль, поки що маловідома. Яскравою особливістю творчої манери поета є виразна невписаність ліричного героя в систему нормативних владних схем культури – біополітична реальність сучасності не сприймається як іманентна, а екзистенційно заперечується через образні ряди психіч-ного нездоров’я, сексуальності, бездомності, міжетнічності, втілюючись в автодест-руктивній формі, оскільки естетична реальність не дає змоги подолати відчуженість між провідними владними біополітичними стратегіями і власним буттям

Біографія автора

Ю. А. Ганошенко, Запорізький державний медичний університет

канд. філол. наук, доцент

Посилання

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960–1970 гг. / М. Бахтин. – М. : Российские словари, 2002. – 800 с.

Кіяновська М. Нам потрібно наважитися глибоко проговорити найболісніші, найважчі речі – так, як це зробили свого часу поляки [Електронний ресурс] / М. Кіяновська. – Режим доступу до видання : http://www.chasipodii.net/pv/14279.

Кристева Ю. Чорное солнце: депрессия и меланхолия / Ю. Кристева – М. : Наука, 2010. – 276 с.

Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности / М. Фуко ; [пер. з фр. В. Каплуна]. – Т. 2. СПб. : Ака-демический проект, 2004. – 432 с.

Фуко M. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году / М. Фуко ; [пер. с фр. А. В. Дьяков]. – СПб. : Наука, 2010. – 448 с.

Borkowska G. Laudacja [Електронний ресурс] / G. Borkowska. – Режим доступу до видання : http://wyborcza.pl/1,75475.

Giza-Stępień J. Życie jako literacki projekt tożsamościowy – poezja jako jedyne miejsce na ziemi. O twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego / J. Giza-Stępień // InterAlia : Pismo poświęcone studiom queer. – 2009. – № 4. – S. 13–21.

Kępiński A. Melancholia / A. Kępiński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. – 351 s.

Świeściak A. Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku / A. Świeściak. – Kraków : Universitas, 2010. – 410 s.

Tkaczyszyn-Dycki E. Oddam wiersze w dobre ręce / E. Tkaczyszyn-Dycki. – Wrocław : Biuro Literackie, 2010. – 452 s.

Tomicki G. Po obu stronach lustra. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego / G. Tomicki. – Szczecin : Forma, 2015. – 244 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

БІОПОЛІТИКА ТА ЛІТЕРАТУРА