ЯК ФАУСТ СТАЄ ВІКТОРОМ ФРАНКЕНШТЕЙНОМ: ЄВРОПЕЙСЬКА МАГІЯ ТА НАУКА

Автор(и)

  • О. Г. Філоненко Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

ренесанс, романтизм, герметизм, магічний код, Фауст, Франкенштейн

Анотація

У статті йдеться про генетичний взаємозв’язок європейської магії та наукового мислення і вплив цього явища на розвиток літератури доби модерності. В епоху Рене-сансу в рамках езотеричної культури формується суто європейське явище, відоме як Герметизм, у лоні якого зароджується європейська експериментальна наука. Під впли-вом Герметичної традиції в драматургії Англії формується специфічний ренесансно-бароковий магічний код, що розгортається у декількох варіантах – субкодах – і струк-турує твори, протагоністом у яких виступає маг. Цей код продовжує впливати на лі-тературні твори подальших епох, а в період Романтизму, коли відбувається значний сплеск цікавості до езотеричної культури і окультизму та посилюється тенденція пов’язувати старе окультне знання із новим науковим, найбільш значимим стає фаус-тіанський субкод, який структурує такий визначний твір епохи, як «Франкенштейн» Мері Шеллі. Саме у цьому творі відбувається трансформація магічного фаустіанського субкоду в науково-фантастичний франкенштейнівський, котрий надалі визначатиме структуру численних літературних і кінематографічних творів, у яких протагоністом вже виступає вчений

Біографія автора

О. Г. Філоненко, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

викладач англійської мови кафедри англійської філології

Посилання

Жирмунский В. Легенда о докторе Фаусте / Жирмунский Виктор Максимович. – М. : Наука, 1978. – 430 с.

Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция / Френсис Йейтс ; [пер. с англ. Г. Дашевского]. – М. : Новое

литературное обозрение, 2000. – 528 c.

Потницева Т. Мэри Уолстокрафт Шелли: «последняя из славного поколения…» : [Монографія] / Татьяна Потницева. –

Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2008. – 128 с.

Тирикьян Э. К социологии эзотерической культуры [Електронний ресурс] / Эдвард Тирикьян ; [пер. с англ. Ю. Халту-

рина] // American Journal of Sociology 78 (3). – P. 491–512. – Режим доступу : https://independent.academia.edu/

YuryKhalturin.

Элиаде М. Оккультизм, колдовство и моды в культуре / Мирча Элиаде ; [пер. с англ. Е. В. Сорокиной]. – К. : София;

М. : Гелиос, 2002. – 224 с.

Beer J. Romantic Consciousness: Blake to Mary Shelley / John Beer. – New York : Palgrave Macmillan, 2003. – 209 p.

Borchardt F. The Magus as Renaissance Man [Електронний ресурс] / Frank L. Borchardt // Sixteenth Century Journal. –

Spring 1990. – Volume 21, Issue 1. – P. 57–76. – Режим доступу : http://www.duke.edu/~frankbo/pdf/magus.html.

Ebeling F. The Secret History of Hermes Trismegistus: Hermeticism from Ancient to Modern Times / Florian Ebeling ;

[foreword by Jan Assmann; translated form German by David Lorton]. – Ithaca and London : Cornell University Press, 2007. –

р.

Florescu R. In Search of Frankenstein: Exploring the Myths Behind Mary Shelley’s Monster / Radu Florescu. – 2nd ed. –

London : Robson Books, 1996. – 287 p.

Hanegraaff W. J. Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture / Wouter Jacobus Hanegraaff. –

Cambridge : Cambridge University Press, 2012. – 478 p.

Hanegraaff W. J. How Magic Survived the Disenchantment of the World / Wouter Jacobus Hanegraaff. – Religion 33. – 2003. –

Р. 357–380.

Hanegraaff W. J. New Age religion and Western culture: esotericism in the mirror of secular thought / Wouter Jacobus

Hanegraaff. – Leiden : Brill, 1996. – 580 р.

Hanegraaff W. J. Some Remarks on the Study of Western Esotericism [Електронний ресурс] / Wouter Jacobus Hanegraaff. –

Режим доступу : http://www.esoteric.msu.edu/Hanegraaff.html.

Jolly K. Magic [Електронний ресурс] / Jolly K. L, Gilbert R. A., Middleton J. F. M. / Encyclopædia Britannica //

Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. – Chicago : Encyclopædia Britannica, 2014.

Marlowe C. Doctor Faustus / Christopher Marlowe ; [ed. by John D. Jump]. – New York, London : Routledge, 2005. – 184 p.

Mary Shelley’s Frankenstein / Bloom’s Guides ; [ed. Harold Bloom]. – New York : Bloom’s Literary Criticism, 2007. – 150 p.

Mary Shelley’s Frankenstein / Bloom’s Modern Critical Interpretations ; [ed. Harold Bloom.] – New York : Chelsea House

Publications, 2006. – 265 p.

Priddle R. More Cunning Than Folk: An Analysis of Francis Barrett’s ‘The Magus’ as Indicative of a Transitional Period in

English Magic [Електронний ресурс] / Robert A. Priddle. – Ottawa : The University of Ottawa, 2013. – Режим доступу :

https://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/23777/1/Priddle_Robert_A._2013_thesis.pdf.

Romanticism [Електронний ресурс] / Encyclopædia Britannica // Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. –

Chicago : Encyclopædia Britannica, 2014.

Shelley M. Frankenstein: the original 1818 text / Mary Shelley // Broadview Literary Texts ; [ed. Kathleen Scherf]. –

Peterborough : Broadview Press, 1999. – 365 p.

Smith E. Gothic Faustus? Marlowe and the gothic genre / Emma Smith // English Review. – April 2012. – P. 38–41.

The Cambridge History of Magic and Witchcraft in the West from Antiquity to Present [Електронний ресурс]. – Cambridge :

Cambridge University Press, 2015 – Режим доступу : http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/ebook.jsf?

bid=CHO97811390430.

Thorndike L. A history of magic and experimental science during the first thirteen centuries of our era / Lynn Thorndike. –

Vol 1. – New-York, London : Columbia University Press, 1958. – 835 p.

Thorndike L. The place of magic in the intellectual history of Europe / Lynn Thorndike. – New-York, London : Columbia

University Press, 1905. – 129 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

БІОПОЛІТИКА ТА ЛІТЕРАТУРА