«ТУТ ПОБУВАЛА ЛЮДИНА»: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ГЕНДЕРУ ТА СЕКСУАЛЬНОСТІ В ТЕЛЕСЕРІАЛІ «ДЕДВУД» КОМПАНІЇ HBO

Автор(и)

  • В. Schlimbach Saarland University, Saarbrücken, Germany

Ключові слова:

«Дедвуд», вестерн, пост-вестерн, секс/гендер, владні структури

Анотація

Статтю присвячено розгляду репрезентації гендеру та ідентичності у телесеріалі «Дедвуд» (2004–2006) виробництва каналу HBO, де особлива увага буде звертатися на взаємодію між владними структурами у їх взаємній боротьбі в контексті вестерну. Виходячи з жанрової специфіки, я прочитую «Дедвуд» як пост-вестерн та хочу дослідити субверсивний потенціал, який закладено у пере-осмисленні традиційного формату вестерну. Такий процес побудови нації, який представлено у тради-ційному вестерні через домінуючий дискурс білої, чоловічої, гетеронормативної перспективи, у «Дедвуді» ставиться під сум-нів, а інноваційний потенціал цілого серіалу може полягати у пере-осмисленні цих дискурсів. Мій аналіз буде сфокусовано на репрезентації гендерних ролей і різноманітних формах сексуальності та демонструватиме, як показ цих категорій у «Дедву-ді» відрізняється від аналогічних у традиційних вестернах. Крім того, я проаналізую, як визначення Фуко щодо біополітики та владних відносин можуть використовуватися для пояснення відповідних змін. Моє прочитання прикладів із «Дедвуду» покаже, як пере-осмислення репрезентацій сексу/ гендеру і владних структур дозволило розширити образи та міфи щодо американсь-кого Заходу шляхом залучення нових перспектив у серіалі. Репрезентація історії в серіалі додала нових обертів наративу про американську національну ідентичність, яка впродовж довгого часу була щільно пов’язана з рухом на Захід та освоєнням Заходу. «Дедвуд» спромігся поставити під сумнів все ще домінуючий національний міф, наприклад, через показ насильства і хоча б частково через показ тих груп, які за звичкою замовчувалися в традиційних вестернах.

Біографія автора

В. Schlimbach, Saarland University, Saarbrücken

M. A., North American Literatures and Cultures,

Посилання

Armitage S. Through Women’s Eyes: A New View of the West / Susan Armitage // The Women’s West / [Ed. Susan Armitage and Elizabeth Jameson]. – Norman : U of Oklahoma P, 1987. – P. 9–18. – (Print).

Calamity J. The Life and Adventures of Calamity Jane / Jane Calamity. – Charlottesville : Generic NL Freebook Publisher, 1997. – (Ebook).

Campbell N. Post-Westerns: Cinema, Region, West / Neil Campbell. – Lincoln : U of Nebraska P, 2013. – (Ebook).

Deadwood: The Complete Collection. – HBO. – 2007. – DVD.

Dirty Words in Deadwood: Literature and the Postwestern / [Ed. by Melody Graulich and Nicolas S. Witschi]. – Lincoln : U of Nebraska P, 2013. – Ebook.

Foucault M. Right of Death and Power over Life / Michel Foucault // Biopolitics : A Reader / [Ed. Timothy Campbell and Adam Sitze]. – Durham : Duke UP, 2013. – P. 41–60. – Print.

Kolodny A. The Lay of the Land: Metaphor as Experience and History in American Life and Letters / Annette Kolodny. – Chapel Hill : U of North Carolina P, 1975. – Print.

Lewis R.W.B. The American Adam: Innocence, Tragedy, and Tradition in the Nineteenth Century / R. W. B. Lewis. – Chicago : U of Chicago P, 1955. – Print.

Mitchell J. Revisions of the American Adam: Innocence, Identity and Masculinity in Twentieth-Century America / Jonathan Mitchell. – London : Continuum, 2011. – Print.

Murdoch D. H. The American West: The Invention of a Myth / David Hamilton Murdoch. – Cardiff : Welsh Academic P, 2001. – Print.

Slotkin R. Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America. 1992. / Richard Slotkin. – Norman : U of Oklahoma P, 1998. – Print.

Slotkin R. Regeneration through Violence: The Mythology of the American Frontier 1600-1860. / Richard Slotkin. – Norman : U of Oklahoma P, 1973. – Print.

Slotkin R. The Fatal Environment: The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization, 1800-1890. 1985. / Richard Slotkin. – Norman : U of Oklahoma P, 1998. – Print.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

БІОПОЛІТИКА ТА ЛІТЕРАТУРА