«ІЄРОГЛІФИ ЛЮБОВІ, ЗАКОДОВАНІ КНИГОЮ ЗМІН...»: ПОЕТИКА (О)МОВЛЕННЯ ТІЛА У ЗБІРЦІ ЛЕСІ МУДРАК «ТЕКС-ТИ-ЛЬ & LIBIDO (РЕФЛЕКСІЇ)»

Автор(и)

  • Г. С. Косарєва Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

ґендерно марковане жіноче письмо, перформативність, мікротопос, еротизоване тіло, тіло тексту

Анотація

На матеріалі нової збірки поезій і перекладів, та прозових етюдів «ТекС-ТИ-ЛЬ & Libido (рефлексії)» Лесі Мудрак розглянуто специфіку кореляту тілесності у різних ракурсах: часопросторовому, інтимно-екзистенційному, іронічно-гротескному. Виходячи із конце-пцій Дж. Батлер, Ж. Дельоза Ж. Нансі, охарактеризовано різновиди екстерналізації жі-ночого тіла, серед яких виокремлено еротизоване тіло, тіло-деталь, тіло-біль, тіло-мова тощо. У книзі жіночі голоси промовляють/проговорють тіло тексту, оприявнене через онтологічний вимір самотності, циклічності часу («жінка-як мембрана часу»), пам’яті тіла. Акцентовано увагу на тому, що текстотвірну роль у збірці відіграє «ті-лесна мова» (А. Арто), у якій відбито мікротопоси чуттєвості, бажання, насолоди, сек-суальності. Особливістю такої (в)тіленої мови мисткині є розпадання слів на склади, використання звуконаслідувань. У такий спосіб підсилюється тілесність письма, візуа-льний характер еротопоезії. Виявлено, що тілесність у збірці існує у трьох площинах: власне біологічне тіло людини як організм (тіло-деталь: «голова-тріщина», очі, волос-ся, ніс, губи, живіт, руки тощо); внутрішня тілесність – розмаїття тілесних мікрото-посів та зовнішня – тіло у контексті рецепції іншими).

Біографія автора

Г. С. Косарєва, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

канд. філол. наук, доцент кафедри української філології,
теорії та історії літератури

Посилання

Антологія феміністичної філософії / [за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг ; пер. з англ. Б. Єгідис ; наук. ред. пер. О. Іващенко]. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2006. – 800 с.

Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі / О. Гомілко. – К. : Наук. думка, 2001. – 340 с.

Делёз Ж. Тысяча плато: капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари ; [пер. с франц. Ч. И. Свирского]. – М. : Уфактория Астрель, 2010. – 895 с.

Лакан Ж. Бажання, життя і смерть / Ж. Лакан // Ї. – 2004. – № 33. – С. 48–53.

Мудрак Леся. Еротична лірика як літературознавча проблема / Леся Мудрак // Слово і час. – 2008. – С. 62–64.

Мудрак Леся. ТекС-ТИ-ЛЬ & Libido (рефлексії) : [Збірка поезії перекладів, переспівів та прозових етюдів] / Леся Муд-рак. – К. : Самміт-Книга, 2015. – 152 с.

Нансі Ж.-Л. Corpus / Ж.-Л. Нансі. – М. : Ad Marginem, 1999. – 255 с.

Образ, тіло, порядок. Гендерні дослідження в міждисциплінарному спектрі. Антологія / [пер. з англ. та нім. ; за ред. К. Міщенко, С. Штерлінг]. – К. : Медуза, 2014. – 152 с.

Butler J. Gender trouble: feminism and the subversion of identity / Judith Butler. – New York : Routledge, 1990. – XIV, 172 p.

Butler J. Undoing gender / Judith Butler. – New York ; London : Routledge, 2004. – VIII, 273 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТІЛЕСНІСТЬ І МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНІХ СВІТІВ