ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА СПОСОБИ ОСМИСЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТІЛЕСНОГО НИЗУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ Ю. ВИННИЧУКА ТА М. ҐРЕТКОВСЬКОЇ)

Автор(и)

  • І. В. Кропивко Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine

Ключові слова:

тілесність, постмодернізм, карнавал, гротеск

Анотація

Гротескне тіло, його випорожнення та статеве життя були забороненими темами в радянській літературі, а тим більше сміхове й амбівалентне їх осмислення й пред-ставлення. У статті простежено паралелі між традиціями зображення матеріально-тілесного низу в карнавальній культурі середньовіччя й Відродження (у викладі М. Бах-тіна) та прийомами карнавалізації художньої реальності в прозових текстах українсь-ких та польських письменників-постмодерністів. Тексти Ю. Винничука «Мальва Ланда» та М. Ґретковської «Метафізичне кабаре» вибудувані на амбівалентному протистав-ленні двох начал карнавального світу (утопічно-символічного, матеріально-тілесного) та пропонують різні форми гротескного реалізму як концептуального принципу репре-зентації людського тіла. На відміну від створеного Ю. Винничуком фікційного світу з його наочною тілесністю, відчутною ніби на дотик, світ твору М. Ґретковської більше тяжіє до тілесності метафорично-символічної, абстрактно-знакової.

Біографія автора

І. В. Кропивко, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

канд. філол. наук, доцент, факультет української та іноземної філології та мистецтвознавства

Посилання

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – 2-е изд. – М. : Худож. лит., 1990. – 543 с.

Винничук Ю. Мальва Ланда / Юрій Винничук. – К. : Спадщина, 2012. – 464 с.

Винничук Ю. Мистецтво споювання панни / Юрій Винничук // 100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки / [Авт. проекту С .Г. Васильєв, О. А. Коваль ; Упорядник С. Г. Васильєв]. – Харків : Фоліо, 2008. – С. 39–50.

Ґретковська Мануела. Метафізичне Кабаре / Мануела Ґретковська ; [пер. з пол. А. С. Павлишина]. – Харків : Фоліо, 2005. – 127 с.

Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) : [монографія] / І. Набитович. – Дрогобич, Люблін : Посвіт, 2008. – 600 с.

Штейнбук Фелікс. Епатажна онтологія в літературних текстах / Фелікс Штейнбук // Слово і час. – 2015. – № 5. – С. 36–42.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТІЛЕСНІСТЬ І МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНІХ СВІТІВ