ОБРАЗ КНИГИ У ФЕНТЕЗІЙНОМУ СВІТІ

Автор(и)

  • С. М. Олійник Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraine

Ключові слова:

фентезі, міф книги, містифікація, міфопоетика, постмодерністсь-кий роман

Анотація

У статті розглянуто специфіку втілення образу книги в українському фентезі, а також у тих постмодерністських романах, які містять фрагменти фентезі. Акценто-вано відмінності в реконструкції міфу книги в обох випадках – як один із центральних топосів у постмодерністських текстах та як міфологічна модель для генерування фе-нтезійного світу. Аналіз особливостей образу книги в українському фентезі дає змогу встановити специфіку моделювання хронотопу фентезійних творів, виявити інтер-текстуальні зв’язки досліджуваних текстів, простежити прикмети реалізації образу книги в різних жанрах фентезі. Встановлено, що образ книги в українському фентезі реалізовано у кількох розуміннях: джерело знання про світ; міф книги як тексту культу-ри, а також загубленої культури; ідея особливого призначення митця і напруженого зв’язку між творцем і його творінням; світ-текст, який стає істинною реальністю для героїв.

Біографія автора

С. М. Олійник, Київський університет імені Бориса Грінченка

канд. філол. наук, докторант

Посилання

Арєнєв В. Душниця / Володимир Арєнєв. – Вид. 2-е, виправл. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 152 с.

Бедзир Н. Русская постмодернистская проза в восточно- и западнославянском контексте : [монография] / Наталия Бедзир. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2007. – 472 с.

Бовсунівська Т. В. Основи теорії літературних жанрів : [Монографія] / Т. В. Бовсунівська. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 519 с.

Винничук Ю. Танґо смерті [Електронний ресурс] / Юрій Винничук. – Режим доступу : http://coollib.com/b/228603/read.

Дяченко М. и С. Vita Nostra : [Роман] / Марина и Сергей Дяченко. – М. : Эксмо. – 448 с.

Єшкілєв В. Л., Гуцуляк О. Б. Адепт, або Свідоцтво Олексія Славина про сходження до Трьох Імен: роман знаків / Володимир Єшкілєв, Олег Гуцуляк. – Х. : Фоліо, 2012. – 219 с.

Ковтун Е. Н. Поэтика необычайного. Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа / Е. Н. Ковтун. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 308 с.

Кожелянко В. ЛжеNostradamus : [Роман] / Василь Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2001. – 148 с.

Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі : [романи, повісті, оповідання та новели] / Галина Пагутяк. – Львів : ЛА «Піраміда», 2007. – 368 с.

Романенко О. Семіосфера української масової літератури: Текст. Читач. Епоха / Олена Романенко. – К. : Приватний видавець Якубець А. В., 2014. – 364 с.

Соколян Марина. Новендіалія : [Роман] / Марина Соколян. – К. : Факт, 2008. – 408 с.

Соколян М. Херем : [Текст] / Марина Соколян. – К. : Факт, 2007. – 178 с.

Харчук Р. Одкровення Галини Пагутяк [Електронний ресурс] / Роксана Харчук // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2008/07/14/roksana-harchuk-odkrovennja-halyny-pahutjak/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТІЛЕСНІСТЬ І МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНІХ СВІТІВ