ЖИВЕ ТІЛО, МЕРТВЕ ТІЛО І НАПІВЖИВЕ: КУЛЬТУРНЕ ЗАМІЩЕННЯ І КОНСТРУЮВАННЯ ГЕНДЕРУ

Автор(и)

  • Г. А. Улюра Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ukraine

Ключові слова:

гендер, тіло, українська література, кітч, треш, культурне вироб-ництво, табу, ноа

Анотація

У статті визначаються базові принципи трешу як оригінального і специфічного ак-ту культурного виробництва, пов’язаного, зокрема, з виробництвом чуттєвого і ре-продукцією кліше. Естетична надлишковість трешу дозволяє проілюструвати конс-труювання гендеру щодо жарових конвенцій – позаяк маємо в обох випадках процедури перформативні. Стать завдяки трешу стає можливим уявити. Виробництво гендеру в треші ґрунтується на ноа щодо педофілії і канібалізму, робота з останніми табу циві-лізації сягає заборони на «однаковість» у культурі чоловічого і жіночого: отож, вона безпосередньо пов’язана із біологічним існуванням тіла. Сексуалізоване тіло в треші не є дискурсивною рамкою для обговорення якихось інших тем. Простежуємо фукіанську думку про дисциплінарні практики тіла, які стають місцем творення відповідних диску-рсів, але доведену до «необхідного» щодо жанру гротеску. Здебільшого це утопічні про-екти, що дозволяють уявити ідентичність, з якої можна вилучити гендерну складову. На матеріалі романів Михайлини Омели, Люби Клименко, Ярослава Мельника і трьох ві-дповідних різновидів трешу – «готика», «порно», «слешер».

Біографія автора

Г. А. Улюра, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

канд. філол. наук, старший науковий співробітник

Посилання

Агамбен Д. Нагота / Джорджо Агамбен. – М. : Грюндриссе, 2014. – 204 с.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Жан Бодрийяр. – М. : Добросвет, 2000. – 387 с.

Гапова Е. Гендерная проблематика в антропологии : [учебное пособие] / Елена Гапова // Введение в гендерные иссле-дования. Часть 2 / Под ред. И. Жеребкиной. – Х. ; СПб. : ХЦГИ ; Алетейя, 2001. – С. 370–390.

Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения / Эмиль Дюркгейм // Социологические исследования. – 1991. – № 2. – С. 106–114.

Клименко Люба. Пор’ядна львівська пані / Люба Клименко. – К. : Дуліби, 2005. – 124 с.

Мельник Я. Маша, або Постфашизм / Ярослав Мельник. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2016. – 288 с.

Монд О. Л. Трансформация архетипа вампира в массовой культуре / О. Л. Монд // Сборники конференций НИц «Социосфера». – 2011. – №

– С. 228–242.

Омела Михайлина. Мертва кров / Михайлина Омела. – К. : Ярославів вал, 2003. – 222 с.

Хиллс М. По ту сторону паракинематографа: «Пятница, 13-е» как Иное трэша и легитимной кинокультуры / М. Хиллс // Логос. – 2014. – № 5. – С. 27–50.

Чубаров И. Порно как искусство насилия / Игорь Чубаров // Логос. – 2012. – № 6. – С. 141–156.

Bronfen E. Nur uber ihre Leiche: Tod, Weiblichkeit und Asthetik / Е. Bronfen. – Munchen : Konigshausen-Neumann, 2004. – 647 s.

Brown J. Glamour in six dimensions: modernism and the radiance of form / J. Brown. – N. Y., Ithaca : Cornell University Press, 2009. – 216 p.

Creed B. The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis / В. Creed. – London : Routledge, 1993. – 192 р.

Jameson F. The Political Unconscious: Narrative as Socially Symbolic Act / F. Jameson. – N. Y., Ithaca : Cornell University Press, 1981. – 305 р.

McNally R.T., Florescu R. In Search of Dracula. The history of Dracula and Vampires / R. T. McNally, R. Florescu. – New York : Graphic Society, 1972. – 223 p.

Steiner F. Taboo / F. Steiner. – London : Cohen & West, 1956. – 154 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТІЛЕСНІСТЬ І МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНІХ СВІТІВ