ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АПОКАЛІПТИЧНИХ ВІЗІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ

М. В. Кірячок

Анотація


У статті окреслено специфіку потрактування поняття «інтертекстуальність» в кон- тексті постмодерністського тексту, схарактеризовано роль та особливості втілення ін- тертекстуальних зв’язків в українському апокаліптичному романі, визначено вагоме мі- сце міжтекстовості у процесі художньої реалізації варіативних кінцесвітніх візій у прозі Ю. Іздрика, Є. Пашковського, О. Ульяненка, засобами котрої актуалізуються літ- ературно-історичні асоціативні площини (релігійні та художні тексти, прадавні віру- вання, травматичний історичний досвід різних країн та епох та ін.), що постають під- ґрунтям узагальнених уявлень про апокаліпсис, а також слугують важливим джерелом формування сповненого есхатологічної напруги кінцесвітнього простору тексту

Ключові слова


інтертекстуальність; постмодернізм; апокаліпсис; візія; гра; пророцтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Іздрик Ю. Подвійний Леон [Текст] / Ю. Іздрик. – Івано-Франківськ : Видавництво «Лілея-НВ», 2000. – 204 с.

Іздрик Ю. Острів КРК. Воццек. Подвійний Леон [Текст] / Ю. Іздрик / передмова Ю. Андруховича. – Харків : Книжковий

клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2009. – 320 с.

Кульчинська Л. Ризоматичні площини постмодерністських текстів: лабіринтами «Щоденного жезла» Євгена Пашковсь-

кого / Л. Кульчинська // Слово і час. – 2004. – № 11. – С. 53–58.

Пастух Т. Вольове епічне слово Євгена Пашковського (за романом «Щоденний жезл») / Т. Пастух // Українське літера-

турознавство. – 2013. – Випуск 77. – С. 46–61.

Пашковський Є. Щоденний жезл : [роман-есей] / Євген Пашковський. – Львів : ЛА «Піраміда», 2011. – 424 с.

Ульяненко О. Сталінка ; Дофін Сатани : Романи / Олесь Ульяненко. – Харків : Фоліо, 2003. – С. 5–109.