СЛОВ’ЯНСЬКІ ЛІТЕРАТУРИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КАРЕЛА ЗАПА

С. С. Кость

Анотація


У статті порушено питання інтерпретації слов’янських літератур у літературно- критичних публікаціях і листах К. Запа. Автор аналізує огляди та інші публікації К. За- па, що стосуються польської літератури, його праці, поява яких зумовлена перебуван- ням у Львові і які стосуються українського сегменту слов’янського життя; автор ана- лізує і листування із Станком Вразом у контексті іллірійського питання і проблем сло- в’янського світу загалом. Мета цієї публікації полягає в тому, щоб з’ясувати, у чому К. Зап вбачав особливості й завдання літератури слов’янських народів, довести, що він сприймав цю літературу не лише у слов’янському, але й європейському контексті. Автор вважає, що ставлення до російської літератури доцільно досліджувати окре- мо, зважаючи на неоднозначне ставлення до ідеї слов’янської взаємності, до ідеї слов’ян- ської єдності у середовищі російських літераторів і тих діячів, які цікавилися слов’ян- ським питанням. Автор доводить, що К. Зап розглядав слов’янські літератури у євро- пейському літературному і духовному контексті, виступав за рівноправність слов’ян- ських народів, захищав право кожного народу на розвиток своєї літературної мови і лі- тератури.

Ключові слова


Карел Зап; слов’янські літератури; українська література; польська література; література іллірійського руху; ідея слов’янської єдності, національна іден- тичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Пыпин А. И. Панславизм в прошлом и настоящем / А. И. Пыпин // Вестник Европы. – 1878. – Т. VI. – Кн. 11. – С. 311–345

Студинський К. Кореспонденція Я. Головацького в літах 1835–1849 / Кирило Студинський // Збірник філологічної секції

Наукового товариства імені Т. Шевченка. – Львів. – Т. 11–12. – 1909. – 463 с.

Havlíček Borovský K. Slovan a Čech / H. Borowský // Pražské noviny. – 1846. – Č. 14. – S. 53–54.

Dopisy československých spisovatelů Stanku Vrazovi a Ljudevitu Gajovi / Sbírka pramenův ku poznání literárního života v

Čechách, na Moravě a ve Slezsku. – Praha: Česká akademie věd a umění, 1923. – Skupina II. – Č. 23. – 150 s.

Jakóbiec M. O nową syntezę historii literatur słowiańskich / M. Jakóbiec // Pamiętnik Słowiański. – 1976. – № XXVI. – S. 3–26.

Mickiewicz Adam. Dzieła: Literatura słowiańska / Adam Mickiewicz. – Warszawa: Wydawnicza współdzielnia «Czytelnik»,

– 627 s.

Zap K. Přehled současné literatury polské až do roku 1842 / K. Zap // Časopis Českého muzea. – 1844. – S. 53–96, 240–260.

Zap K. Cesty a procházky po Halické zemi / Karel Wladislaw Zap. – Praha, 1844. – 235 s