МІСЦЕ ТВОРЧОСТІ І. АННЕНСЬКОГО В ЛІТЕРАТУРІ СРІБНОГО СТОЛІТТЯ В ОЦІНЦІ Г. АДАМОВИЧА

Ли Ялинь

Анотація


Стаття присвячена аналізу публікацій Г. Адамовича, які репрезентують оцінку місця І. Анненського в літера- турі Срібного століття. І. Аненський був прикладом для молодих поетів, загадковою і таємничою особистістю свого часу. Значна кількість публікацій Г. Адамовича, що присвячені творчій постаті І. Аненського, стали підста- вою для цієї розвідки, яка констатує високу оцінку критиком поета. Г. Адамович окреслив його творчість як важ- ливу сторінку в літературі Срібного століття. Критик ставить ім’я поета, що не був адекватно оцінений сучас- никами, в один ряд із авторитетами символізму, наполегливо визначаючи його місце серед них. Головна мета кри- тичних оцінок Г. Адамовичем поезії Анненського є популяризація його творчості, прагнення наголосити на його провідній ролі в російській літературі початку ХХ століття.

Ключові слова


рецепція; репрезентація; Срібне століття; символізм

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Адамович Г. В. Литературные бесcеды. Книга первая («Звено» : 1923–1926) / Георгий Адамович. – СПб. : Алетейя, 1998. –

с.

Адамович Г. В. Литературные беседы. Книга вторая («Звено» : 1926–1928) / Георгий Адамович. – СПб. : Алетейя, 1998. –

с.

Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). – М. – Турин : Giulio EiunaudI editore, 1996. – 873 с.

Поплавский Б. Доклады. Наброски выступлений / Б. Поплавский // Новый журнал. – 2008. – № 253 [Электронный ресурс]. –

Режим доступа : http://magazines.russ.ru/nj/2008/253/po18.html.

Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой / Л. К. Чуковская. – СПб. : Журн. Нева ; Харьков : Фолио, 1996. – Т. 1. 1938 –

– 288 с