ФОЛЬКЛОРИЗМ ДРАМАТУРГІЇ МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО

Г. В. Немченко

Анотація


Простежується фольклорна поетика в літературному доробку М. Старицького, ак- центується увага на народнопоетичних джерелах драм та комедій митця. Автор дослід- жує фольклорні компоненти, що вплинули на мовні риси та стильові домінанти в доробку корифея українського театру. Висвітлюються особливості засвоєння жанрів ліричної, календарно-обрядової та історичної пісні, народної думи та легенди у драмах митця. На прикладах окремих творів М. Старицького з’ясовуються функції пісень, роль паремій у поетиці творів письменника та в їх естетичному звучанні. Як тонкий знавець українсь- кого та світового фольклору драматург зумів поєднати фольклорну стихію зі своїм ху- дожнім світом. Матеріали статті можуть бути використані у практиці роботи вищої школи при вивченні літературознавчих курсів та фольклору

Ключові слова


фольклоризм; фольклоризація; драматургія; мовні особливості; сти- льові домінанти; народні пісні

Повний текст:

PDF

Посилання


Дурилін С. М. Марія Заньковецька: життя і творчість / С. М. Дурилін. – К. : Мистецтво, 1955.– 518 с.

Кобринська Н. І. «Не ходи, Грицю, на вечерниці» : драма Старицького і народна пісня / Н. І. Кобринська // Кобринська

Н. І. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1980. – С. 384–387.

Костелянец Б. Лекции по теории драмы : драма и действие / Б. Костелянец. – Ленинград, 1976.– 157 с.

Сокирко Л. М. Старицький: критико-біографічний нарис / Л. Сокирко. – К. : Держлітвидав України, 1960.–170 с.

Старицький М. Твори : у 6 томах / Михайло Старицький. – К. : Дніпро, 1989. – Т. 2. – 576 с.

Старицький М. Твори : у 6 томах / Михайло Старицький. – К. : Дніпро, 1989. – Т. 3. – 527 с.

Старицький М. Твори : у 6 томах / Михайло Старицький. – К. : Дніпро, 1989. – Т. 4. – 688 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.