ОБРАЗ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ В УКРАЇНСЬКІЙ САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVIII ст. ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ «НИЗОВІЙ» ЛІТЕРАТУРІ

О. В. Сидоренко

Анотація


У статті здійснено тематологічний аналіз образу священнослужителя в різнонаціо-нальних жанрових модифікаціях, зокрема французьких фабліо, німецьких шванках, анг-лійських джестах та творах українського низового бароко. Адже попри несинхронну тяглість їх об’єднує з усього проблемно-тематичного діапазону антиклерикальна те-матика, різниця простежується лише у спектрі сюжетних мотивів, оскільки останні є національно-детермінованими від історико-культурних реалій. Так, середньовічні фран-цузькі фабліо носять спорадичний характер при викритті церковного кліру; німецькі шванки, пік популярності яких припав на часи Реформації, демонструють тотальний критичний пафос у ставленні до священиків; англійські джести зафіксували критику ка-толицької церкви та одночасну пропаганду англіканства; зразки українського низового бароко з їх антиклерикальною спрямованістю засвідчили секуляризацію свідомості, спричинену просвітницькими ідеями.

Ключові слова


фабліо; шванк; джест; низове бароко; тематологія; антиклерикаль-ні мотиви

Повний текст:

PDF

Посилання


Гофф Жак Ле. С небес на землю. (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII–XIII вв.) / Ж. Ле Гофф // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. – М. : Наука, 1991. – С. 25–47.

Мишанич О. В. Українська література XVIII ст. : передмова / О. В. Мишанич // Українська література XVIII ст. – К. : Наукова думка, 1983. – С. 5–28.

Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність: Українська лiтература в контексті європейського літературного процесу / Д. С. Наливайко. – К. : Дніпро, 1988. – 395 с.

Наливайко Д. Українська література і європейські художні системи середньовіччя і раннього Нового часу (на рівні жан-рів і стилів) / Д. Наливайко // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство / [упор. i від-пов. ред. В. Антофійчук]. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2. – С. 3–11.

ТильУленшпигель // ПрекраснаяМагелона. Фортунат. ТильУленшпигель. – М. : Наука, 1986. – С. 159–258.

Українська література XVIII ст. / [упорядкув., передм. і прим. О. М. Мишанича]. – К. : Наукова думка, 1983. – 694 с.

Фаблио. Старофранцузские новеллы / [пер. с старофранцузского С.Вышеславцевой и В.Дынник]. – М. : Художественная литература, 1971. – 343 с.

The Sackful of News // Elizabethan Prose Fiction / Ed by M. Lawlis – New York : The Odyssey Press, Inc., 1967. – P. 13–30.

A Hundred Merry Tales // Merry Tales by Master Skelton and Other Jestbooks of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. ed. by P.M.Zall. – Lincoln : Univ. of Nebraska Press, 1963. – P. 57–150.

Merry Tales Newly imprinted and made by Master Skelton Poet Laureat// A Hundred Merry Tales, and Other Jestbooks of the Fifteenth and Sixteenth Centuries / Ed. by P.M.Zall. – Lincoln: Univ. of Nebraska Press, 1963. – P. 323–348.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.