КОМПАРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ МИКОЛИ ЄВШАНА ТА МИКОЛИ ГУМІЛЬОВА: АКСІОЛОГІЧННИЙ АСПЕКТ

Н. В. Сподарець

Анотація


В статті обґрунтовується та простежується спільність естетичної аксіології Ми-коли Євшана та Миколи Гумільова як виразників домінуючих модусів модерністської сві-домості в українській і російській літературній критиці 10-х років ХХ століття. Порів-няльний аналіз літературно-критичних концепцій М. Євшана та М. Гумільова дозволяє констатувати близькість естетичних стратегій, що були задані певними культурно-історичними і етноментальними інтенціями їх критичної свідомості.

Ключові слова


естетична аксіологія; модерністська свідомість; українська та ро-сійська літературна критика; Микола Євшан; Микола Гумільов

Повний текст:

PDF

Посилання


Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство і культурологія : [навчальне видання] / Пітер Баррі; [Пер. з англ. О. Погинайко; наук. ред. Р. Семків]. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.

Гумилев Н. Письма о русской и зарубежной поэзии / Н. Гумилев // Гумилев Н. Золотое сердце России; [сост., вступ. ст., коммент. В. Л. Полушин]. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1990. – С. 493 – 661.

Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан; [упор. Н. Шумило]. – К. : Основи, 1998. – 658 с.

Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1997. – 544 с.

Мухина Г. Естетика Миколи Євшана / Г. Мухина. // Сучасність. – №4. – 1984. – С. 24– 33.

Пахарева Т. А. Русская литература рубежа ХIХ–ХХ веков. Курс лекций. / Т. А. Пахарева. – К. : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2015. – 160 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.