РИТОРИЧНІ СТРАТЕГІЇ ПОЛЕМІКИ У ТРАКТАТІ МИТРОПОЛИТА ВЕЛЯМИНА РУТСЬКОГО «EXAMEN OBRONY, TO IEST ODPIS NA SCRIPT, OBORONA WERIFICATIJ NAZWANY, W KTÓRYM SIĘ ZGROMADZENIE WILENSKIE ZEJŚCIA DUCHA IUSTIFICUIE, ŻE NIE POPADŁO W «SOWITĄ WINĘ», SOBIE ZADANĄ»

Р. Ф. Ткачук

Анотація


У статті проаналізовано полемічний твір митрополита Велямина Рутського, напи-саний у відповідь на «Оборону Верифікації» Мелетія Смотрицького. Трактат унійного богослова порушував низку питань суспільно-церковних відносин першої половини XVII ст., розкритих у цій публікації. Зокрема, висвітлено міркування автора щодо пос-тавлення нової православної ієрархії у 1620 р. патріархом Теофаном, з якої розпочалася нова хвиля релігійної полеміки в українському письменстві. У статті наведено мірку-вання щодо виникнення назви твору, досліджено засоби ведення полеміки автора із опонентом, персвазивні прийоми, історичні джерела, які слугували автору для аргуме-нтування думки. Деталізовано риторичні стратегії, застосовані митрополитом Веля-мином Рутським у творі, як от: розбір помилок у доведенні Мелетія Смотрицького, ре-інтерпретація богословських джерел, на які покликався супротивник.

Ключові слова


полемічне письменство; церковна унія; Київська митрополія; Папа Римський; Мелетій Смотрицький

Повний текст:

PDF

Посилання


Біблія. Книги священного писання старого та нового завіту. – Київ : Видання Київської Патріархії Української Право-славної Церкви Київського Патріархату, 2004. – С. 1101.

Грушевський М. Історія української літератури / Михайло Грушевський. ‒ К., 1995. –Т. 6 (Київська б-ка давнього укр.письменства. Студії; Т.1). ‒708 c.

Соловій М. Мелетій Смотрицький як письменник / Мелетій Соловій. – Рим-Торонто, 1978. – Ч. 2. – 450 c.

Rutski W. «Examen Obrony, to jest odpis na script, Obrona Werificatij nazwany, w którym się zgromadzenie Wilenskie Zejścia Ducha iustificuie, że nie popadło w Sowitą Winę, sobie zadaną» / Welamin Rutski // Архив Юго-Западной Россіи. – К., 1914. – Т.VIII. – Ч. I. –С. 562‒596.

Smotrycki М. «Obrona Verificaciey, od obrazy Maiestatu Krola Iego Miłości czystey: honor y reputacię ludzi zacnych, Duchownych y Swietskich zachowującey, przez script «Sowita wina» / Melecjusz Smotrycki // Архив Юго-Западной Россіи. – К., 1887. – Т. VII. – Ч. I. ‒ С. 346 – 441.