МОТИВ РОЗСЛІДУВАННЯ В «ГОРИЗОНТІ ПОДІЙ» І. ПОЛЯНСЬКОЇ ТА «ПЕРЕВАЛІ ДЯТЛОВА» А. МАТВЄЄВОЇ: ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ТЕКСТУАЛЬНІСТЬ

Ганна Анатоліївна Улюра

Анотація


У статті аналізується мотив детективного розслідування як змісту жанру сучасних модерністських романів Ірини Полянської «Горизонт подій» та Анни Матвєєвої «Перевал Дятлова». Модус детективного розслідування, що він у ви- падку проаналізованих романів «втрачає» функції творення сюжету, має підкрес- лити тотожну для роботи пам’яті та нелінійного оповідування неспроможність наративізувати історію, відбиваючи «реалістичну» послідовність подій.

Ключові слова


історична пам’ять; досвід травми; детективна формула; сучасна російська проза

Повний текст:

PDF

Посилання


Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis / Jacques Lacan. – New-York : Norton, 1978. – 290 р. – ISBN

Быков Д. Девятеро на гряде мертвых / Дмитрий Быков // Огонек. – 2004. – № 52 (3 листопада). – С. 14.

Ермошина Г. Г. Сны времени из малахитовой шкатулки / Г. Г. Ермошина // Дружба Народов. – 2003. – № 3. – С. 209–211.

Лепешко Б. М. Формальная логика и детективный жанр: единство эвристической достоверности / Б. М. Лепешко // Вестник

Брестского государственного университета. – 2003. – № 31. – С. 3–12.

Маркова Д. Пусть «Х» значит «любовь»... / Д. Маркова // Знамя. – 2003. – № 5. – С. 219–223.

Матвеева А. Перевал Дятлова : [роман] / Анна Матвеева. – М. : АСТ, 2006. – 320 с. – (Дар: Авторская серия). – ISBN 5-17-

-8, 5-9713-1732-6, 5-9578-3644-3.

Мусхелишвили Н. Л. Понимаю, ибо абсурдно. К эвристике абсурда / Н. Л. Мусхелишвили, Ю. А. Шрейдер // Человек. –

– № 6. – С. 22–36. – ISSN 0236-2007.

Полянская И. Н. Горизонт событий : [роман] / Ирина Николаевна Полянская. – М. : ООО Олимп, АСТ, 2002. – 414 [2] с. –

(Современная отечественная проза). – ISBN 5-17-014136-Х (АСТ). – ISBN 5-81950803-3 (Олимп)