НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ГЕРОЇВ ТА ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОПРОСТОРУ В РОМАННІЙ ПРОЗІ ВОЛОДИМИРА ГЖИЦЬКОГО

Юлія Олександрівна Волощук

Анотація


У статті зроблено спробу розкрити особливості національного характеру героїв у романах В. Гжицького «Чорне озеро», «Захар Вовгура», «У світ широкий», «Великі надії», «Ніч і день», дати автобіографічну та психобіографічну мотивацію антиноміям «своє» – «чуже», «національне» – «радянське», «маргінальне» – «великодержавне». Дослідниця обстоює думку про національну увиразненість часопростору в романах, розглядає його найважливіші елементи, що складають картину буття українців, росіян, ойротів, поляків

Ключові слова


національна ідентичність; хронотоп; образ-архетип; образ- символ; характер літературного героя; антиномії «своє» – «чуже»; «національне» – «радянське»; «маргінальне» – «великодержавне»

Повний текст:

PDF

Посилання


Гжицький В. Великі надії : [дилогія] / Володимир Гжицький // Гжицький В. Твори : [у 2-х тт.]. – К. : Дніпро, 1974. –

Т. 2. – 656 с.

Гжицький В. Ніч і день : [роман] / Володимир Гжицький. – Львів : Каменяр, 1989. – 306 с.

Гжицький В. Чорне озеро / Володимир Гжицький // Гжицький В. Твори : [у 2 т.]. – К. : Дніпро, 1974. – Т. 1. – 656 с.

Плісецький М. Чорне озеро українського фашизму / Марко Плісецький // За марксо-ленінську критику. – 1934. – № 8. –

С. 65–82.

Чуб (Нитченко) Д. На життєвому і творчому шляху Володимира Гжицького / Дмитро Чуб (Нитченко) // Люди великого

серця : статті, розвідки, спогади / Дмитро Чуб (Нитченко). – Мельбурн : Ластівка, 1981. – 243 с. – С. 161–179.

Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории : Гештальт и действительность / Освальд Шпенглер ;

[пер. К. А. Свасьян]. – М. : Эксмо, 2007. – 798 с.