TOŻSAMOŚĆ WŁADCY WOBEC PRZEMIAN POLITYCZNO-KULTUROWYCH NA PRZYKŁADZIE KLEOPATRY CYPRIANA NORWIDA I EMILA LUDWIGA

Joanna Ligmanowska

Анотація


Тотожність володаря формується в особливий спосіб. З однієї сторони вона залежна від ролі, яку виконує він в державі, з другого боку тісно зв’язана з політичною ситуацією його країни. Клеопатра VII правила під час великих перемін. Був то період римської гегемонії. Однаково Ципріан Норвід, як і Еміль Людвіг представляють у своїх творах сильну, відповідальну за долю своєї держави правительку. Однак в інший спосіб розвивають тему формування тотожності Клеопатри та її ставлення до різних, пов’язаних між собою культур. Норвід звертає увагу на акомодацію, сперту на взаємне доповнення різнорідних елементів. Людвіг натомість вказує на ізоляцію правительки і на її критичне ставлення до всього нового, а також на виняткове пристосування королеви до оточення, незважаючи на відчуття іншості.

Ключові слова


тотожність; володар/правитель; етноцентризм; акомодація; стародавній Єгипет і Рим; політика; міфологія

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Biedermann H. Leksykon symboli / Hans Biedermann ; [przeł., J. Rubinowicz]. – Warszawa : Muza, 2001. – 463 c.

Canetti E. Masa i władza / Elias Canetti ; [przeł. E. Borg, M. Przybyłowska]. – Warszawa : Czytelnik, 1996. – 576 c.

Daumas F. Od Narmera do Kleopatry: cywilizacja starożytnego Egiptu / François Daumas ; [przeł. I. Zawadzka]. – Warszawa : PWN,

– 483 c.

Geertz C. Wiedza lokalna: dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej / Clifford Geertz ; [przeł. D. Wolska]. – Kraków :

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. – 250 c.

Jasińska M. Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej / Maria

Jasińska. –Warszawa : PWN, 1970. – 342 c.

Ludwig E. Kleopatra / Emil Ludwig ; [przeł. E. Sicińska]. – Warszawa : Książka i wiedza, 1973. – 285 c.

Niedźwiedzki D. Władza – tożsamość – zmiana społeczna / Dariusz Niedźwiedzki. – Kraków : Universitas, 2003. – 220 c.

Nikitorowicz J. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. – Białystok : Trans Humana, 1995. – 178 c.

Norwid C. Kleopatra i Cezar / Cyprian Norwid // Norwid C. Pisma wszystkie 4, Dramaty. – Cz. 1. – Warszawa : PIW, 1971. – C. 7–179.

Sławińska I. Reżyserska ręka Norwida / Irena Sławińska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. – 330 c.

Steiner G. Po wieży Babel. Problem języka i przekładu / George Steinem ; [przeł. O. Kubińska, W. Kubiński]. – Kraków : Universitas,

– 685 c.

Świderkówna A. Siedem Kleopatr / Anna Świderkówna. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. – 356 c.

Świontek S. Norwidowski teatr świata / Sławomir Świontek. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1983. – 209 c.