Наукові праці. Філологія. Літературознавство

Галузь і проблематика: Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства, методики викладання літератури.

ISSN 2310-9815 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з філологічних наук (Наказ МОН України № 528 від 12 травня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/5 від 1 липня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Пронкевич О. В., доктор філологічних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 316, № 304 (2018)

Зміст

Статті

ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ ЗАКОРДОННИХ ВРАЖЕНЬ ҐРЕМА ҐРІНА В ЙОГО SHORT STORIES PDF
М. М. Алатея
ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ЛЕОНІДА МОСЕНДЗА «ВІЧНИЙ КОРАБЕЛЬ»: СИМВОЛИ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНІЙ ПЛОЩИНІ PDF
В. П. Атаманчук
«ТОТАЛЬНА БЕЗДОМНІСТЬ» У ТВОРЧОСТІ ГЕРТИ МЮЛЛЕР PDF
Н. М. Воробей
МАНДРІВКА ЯК УНІВЕРСАЛЬНА МЕТАФОРА БУТТЯ В РОМАНАХ ОЛЕГА ШИНКАРЕНКА PDF
Ю. А. Ганошенко
«МАНДРУЄМО СВІТОМ, ЩОБ ПРО НЬОГО РОЗПОВІДАТИ». ТОПОГРАФІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПРОЗИ АНДЖЕЯ СТАСЮКА PDF
В. В. Дуркалевич
АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ ГРАНД-ТУРА ЛОРДА БАЙРОНА В РОМАНІ ТОМА ХОЛЛАНДА «THE VAMPYRE: BEING THE TRUE PILGRIMAGE OF GEORGE GORDON, SIXTH LORD BYRON» PDF
Г. Л. Колесник
«НОВИЙ ОДІССЕЙ»: ДЕКОНСТРУКЦІЯ МОДЕЛІ МАНДРІВНИКА І ВОЇНА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ЄРМОЛЕНКА «ЛОВЕЦЬ ОКЕАНУ: ІСТОРІЯ ОДІССЕЯ») PDF
Г. С. Косарєва
ТРАНСКУЛЬТУРНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МОТИВУ ПОДОРОЖІ В РОМАНІ ЛУЇЗИ ЕРДРІК «ЛАРОЗ» PDF
С. Ю. Кот
ДОСВІД МАНДРІВНОГО МИСЛЕННЯ Й ЧУТТЄВОГО СПРИЙНЯТТЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ-ПОДОРОЖІ УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ PDF
І. В. Кропивко
ЗА МЕЖАМИ ВЛАСНОГО ТІЛА: ПРОБЛЕМА «ВНУТРІШНЬОЇ ЕМІГРАЦІЇ» В ПОЕЗІЇ В. СТУСА PDF
Н. М. Лебединцева
ПОМЕЖІВ’Я ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ САМОТОТОЖНОСТІ І. БАХМАН ТА П. ГАНДКЕ
Д. М. Мельник
БЛУКАННЯ «КЛАДОВИЩЕМ ДИТИНСТВА»: ЕЛІЗАБЕТ БІШОП І ПОЕТИКА АВТОЕТНОГРАФІЇ PDF
Т. В. Михед
ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ ТА ПОВЧАЛЬНИЙ АСПЕКТИ У ПРИГОДНИЦЬКИХ РОМАНАХ ІЗАБЕЛЬ АЛЬЄНДЕ PDF
А. В. Міщук
ТРАВМАТИЧНІ ВІЗІЇ ОКСАНИ ЛЯТУРИНСЬКОЇ PDF
О. Л. Поліщук
ПАМ’ЯТЬ ПРО УКРАЇНУ У ПРОЗІ М. АРКАСА-ТРЕТЬОГО PDF
В. М. Руссова
КОМЕДІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ З ЧОТИРМА НЕВІДОМИМИ: УКРАЇНА – НІМЕЧЧИНА – ІЗРАЇЛЬ – ПАЛЕСТИНА (ЗА РОМАНОМ Д. КАПІТЕЛЬМАНА «ПОСМІШКА МОГО НЕЗРИМОГО БАТЬКА»)
Б. В. Стороха
ФЕНТЕЗІ ЯК ЗАСІБ ВНУТРІШНЬОЇ ЕМІГРАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ГОУП МІРРЛІЗ PDF
О. Г. Філоненко
УКРАЇНСЬКИЙ ЧИННИК ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕМІГРАЦІЙНІЙ ТВОРЧОСТІ ЯКОВА ГНІЗДОВСЬКОГО PDF
Т. П. Шестопалова
ТРАВМА ВИГНАННЯ ЯК ЧИННИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ: «ЯК ТВОРИТЬСЯ РОМАН» МІГЕЛЯ ДЕ УНАМУНО
О. В. Пронкевич