Наукові праці. Філологія. Літературознавство

Галузь і проблематика: Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства, методики викладання літератури.

ISSN 2310-9815 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з філологічних наук (Наказ МОН України № 528 від 12 травня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/5 від 1 липня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Пронкевич О. В., доктор філологічних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 301, № 289 (2017)

Зміст

КОРДОНИ В ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ РЕАЛЬНОСТІ

ПРО КОРДОНИ В ОПОВІДАННЯХ ҐРЕМА ҐРІНА «ЗА МОСТОМ» І «ДВА ЧУТЛИВИХ СЕРЦЯ» PDF (English)
M. Al Ateya Mahmood
ЗАМУЛЕНЕ МЕЖИРІЧЧЯ: МЕЖА ЯК КОНСТРУЕНТ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ «МЕСОПОТАМІЯ» СЕРГІЯ ЖАДАНА PDF
Ю. А. Ганошенко
ФЕНОМЕН КОРДОНУ/МЕЖІ В РОМАНІ Г. Д. РОБЕРТСА «ШАНТАРАМ» PDF
Г. Л. Колесник
ІНҐЕБОРҐ БАХМАН ТА «ДІМ АВСТРІЯ»: ДОЛАННЯ КОРДОНІВ У ПРОЗІ АВТОРКИ PDF
Ю. В. Ісапчук
ЛІТАК І ЗАЛІЗНИЦЯ ЯК ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ КОРДОНІВ У РОМАНАХ ПРО УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ PDF
Т. П. Остапчук
СЕНСИ КОРДОНІВ У НОВЕЛІСТИЦІ ЛЕОНІДА МОСЕНДЗА PDF
В. А. Радзієвський
ПОЕТИЧНІ ВІЗІЇ ПОМЕЖІВ’Я: БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ, ЄЖИ ГАРАСИМОВІЧ І ЯНУШ ШУБЕР PDF (English)
M. G. Rewakowicz
«ГЛАДКИЙ ПРОСТІР» ЛЬВОВА КРІЗЬ ПРИЗМУ НОМАДИЧНОЇ СВІДОМОСТІ В МАЛІЙ ПРОЗІ ЮРКА ІЗДРИКА (на матеріалі оповідань «Лови на лева», «Львів: секвенції психозу», «Levels оf Lviv») PDF
О. М. Шарапа
«ПЛАТЕРО І Я» ХУАНА РАМОНА ХІМЕНЕСА: НА ВІСЛЮЧКОВІ МІЖ НЕБОМ І ЗЕМЛЕЮ PDF
О. Г. Шестопал

КОРДОНИ, МЕЖІ Й ПОМЕЖІВ’Я ЯК КОНЦЕПТИ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

ЛІТЕРАТУРА, МУЗИКА, КІНО: МЕЖІ ЧИ ЇХ ВІДСУТНІСТЬ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ОЛЕГА ЛИШЕГИ PDF
Д. І. Вороновська
ПЕРЕТИН КОРДОНУ ЯК ЗАСІБ КОНСТРУЮВАННЯ МНОЖИННИХ МОДЕЛЕЙ СВІТУ В БАРОКОВІЙ ПАЛОМНИЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Т. М. Калитенко
МЕЖА МІЖ ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ І НЕНАВИСТЮ ДО ІНШОГО В РОМАНІ Т. АНТИПОВИЧА «ПОМИРАНА» PDF
О. Л. Поліщук
«ПИСАННЯ ПОНАД КОРДОНАМИ» У «МЕМУАРАХ КОРОВИ» БЕРНАРДО АЧАГИ PDF
О. В. Пронкевич
ОЛІТЕРАТУРНЕННЯ ГАСЛА «СХІД І ЗАХІД РАЗОМ» ГАЛИНОЮ ПАГУТЯК PDF
В. М. Руссова
«ЗУСТРІЧІ І ПРОЩАННЯ» Г. КОСТЮКА: ТРАГІЧНА ПРАВДА АБО ПОЗА МЕЖАМИ РАДЯНЩИНИ PDF
Л. Г. Стороженко
КОРДОН І ДІМ ЯК ОНТОЛОГІЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КАНАДСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Т. В. Шадріна
«...НЕ СВІТ ІНШИЙ, А МЕЖІ ІНШІ, І В ЦЬОМУ ВСЯ СУТЬ» (ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ОДНОГО ЕПІСТОЛЯРНОГО ТРЕВЕЛОГУ1 ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА) PDF
Т. П. Шестопалова
«СТІНА ПОШАНИ»: НА ПЕРЕТИНІ ПОЛІТИЧНОГО ТА ПОЕТИЧНОГО PDF
І. В. Яковенко

КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРДОНІВ, МЕЖ, ПОМЕЖІВ’ЇВ У ЛІТЕРАТУРІ

МЕЖІ «ЧОЛОВІЧОГО» І «ЖІНОЧОГО» В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ РОМАНІСТИЦІ PDF
О. М. Башкирова
РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СТАРІННЯ ЯК ПОГРАНИЧЧЯ У ДРАМАТУРГІЇ ЕДВАРДА ОЛБІ PDF
А. В. Гайдаш
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ МУРу VS ОРТОДОКСАЛЬНІ НОРМИ СОЦРЕАЛІЗМУ: ЦІННІСНИЙ РУБІЖ (на матеріалі драматургічної конференції МУРу) PDF
А. О. Желновач
ЛОКАЛЬНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ ПРОЗІ PDF
І. В. Кропивко
ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ПОЕЗІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ ТА НОВОЇ СУБ'ЄКТИВНОСТІ В ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ЛІРИКИ PDF
Х. Б. Павлюк
ЕСЕЇСТИКА ЯК ПЕРЕХІДНЕ ЖАНРОВЕ УТВОРЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
К. В. Сільман
КОРДОН ЧУЖОГО І КОЛОНІАЛЬНА ДИФУЗІЯ PDF
Б. В. Стороха
«FAERIE» – ІСТОРІЇ ПРО ПОДОРОЖ ЗА МЕЖУ (на матеріалі британської літератури) PDF
О. Г. Філоненко
ТРАНСГЕНДЕРНІ СМИСЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІРИЦІ: LEVEL ZERO (гендерно-психологічний ракурс) PDF
О. В. Шаф